+420 601 32 33 53
zc.tenyalp@ofnii

PLAY NET a.s. - Tisková zpráva

Odmítnutí nepravdivých a účelově zavádějících tvrzení iDnes.cz Lidovky.cz ze dne 31.12.2018

Naše společnost PLAY NET a.s. je českou společností se širokým realizačním zázemím a zaujímá již řadu let stabilní místo na trhu.  I z tohoto důvodu řádně uzavřela v červenci roku 2017 dvě smlouvy s objednatelem, a to Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), pro širokou oblast PR a analytické činnosti s aktivním prostupem do voličského elektorátu, a to vše související s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017. Veškeré činnosti byly nejenom řádně vykonány, ale jejich splnění bylo realizováno ve stanoveném čase s pozitivním výsledkem pro objednatele, o čemž svědčí jeho úspěch právě v parlamentních volbách v roce 2017, kdy poprvé usiloval o svůj vstup do poslanecké sněmovny.

Úhrada služeb v celkové výši necelých 7,4 milionů Kč byla realizována dle ve smlouvách řádně sjednaných podmínek, na základě řádně vystaveného daňového dokladu a v ujednaném termínu.

Zcela odmítáme nepravdivé a tendenčně účelové tvrzení, že objednatel nám zaplatil “výrazně více než strany s podobným nebo větším volebním úspěchem”. Opak je pravdou! Objednatel na rozdíl od jiných obdobných subjektů zcela transparentně a konkrétní částkou vyjádřil předmětnou oblast PR a analytické činnosti, což z jiných finančních zpráv obdobných subjektů není patrno. Naopak je zjevné, že činnosti týkající se oblasti PR a analytické činnosti mají vyjádřeny na několika místech svých zpráv, což však iDnes.cz nám z neznámého důvodu nezajímá a hodnotí toliko našeho objednatele. Rovněž iDnes nezajímá a nesrovnává srovnatelné, a to dobu, když hnutí ANO usilovalo o vstup do poslanecké sněmovny v roce 2013, tak na oblast PR a analytické činnosti, dle jejich vlastního sdělení na jejich stránkách, zaplatilo něco málo přes  35 miliónů Kč.

Ing. Radomír Pekárek
předseda představenstva
PLAY NET a.s.

O nás | Služby | Marketing | Kontakty
Copyright © 2011- 2024 Play Net  All rights reserved
Fatal error: Call to undefined method TSettings::getValues() in /var/www/playnet.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.370/core/show.php on line 1734